Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
veel turf zien, en door eenige bossclien, en verder door
goede bouw- en weilanden. Bij Leeuwarden komen
wij in eene vruchtbare, schoone en welbebouwde
streek, vol heerlijke landgoederen ; en zoo naderen
wij deze voorname Vriesche stad , waar op het laatst
der grafelijke regering en vervolgens], de stadhouders
van Vriesland gewocl'nd hebben.
ïe Leemcarden, met ruim 23,000 inwoners, zien
wij een koninklijk paleis , vroeger het Prinsenhof of de
woning der stadhouders. Verder bezoeken wij het Col-
legie of gouvernementshuis, het geregtshof, het stad-
huis met eenige merkwaardigheden , de kazerne Prins
Fr ede rik, het huis van verzekering of gevangenhuis,
een fraai gebouw , de hooge en dikke Oldehoofster to-
ren enz. Men is hier bezig om een nieuwe beurs te
bouwen. In de Groote kerk is een prachtig orgel en een
gedenkteeken voor den predikant Jan Hendrik
Ni eu WO ld, die in het begin van deze eeuw veel ge-
daan heeft, om het onderwijs der jeugd te verbeteren.
Ook zijn er de grafkelders van de Vriesche stadhouders,
waarop nog in de vorige eeuw twee prachtige graftombes
stonden, die echter vernield en weggebroken zijn. Langs
de wallen, de singels, en in den schoenen Prinsentuin
zullen wij met genoegen wandelen. De inwoners hou-
den zich met den koophandel bezig; ook hebben zij
steen- en pottenbakkerijen , kalkovens, lijmkoke-
rijen , zeepziederijen, oliemolens enz. — Te Leeuwar-
den zijn ook beroemde mannen geboren , en wel onder
anderen Prins "Willem IV, de dichters Willem
en Onno Zwier van Haren, de letter- en ge-
schiedkundige Herman Bosscha enz. Niet verre
van Leeuwarden ligt ook het dorpje Britsum, waar
de beroemde vestingbouwkundige of ingenieur Alenno
Baron van Coehoorn geboren is.
Zuidwaarts van de hoofdstad voert onze reis ons naar
het fraaije y\ek ITeerenvem, dat wel eens de Vriesche