Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
in de veenen en eenige koren- en grasvelden. Er
wordt hier dan ook handel gedreven in koren eo
vooral in turf. De Hervormde kerk en het armen-
huis zijn fraaije gebouwen, en ook de Synagoge der
JodeTi heeft een goed aanzien.
Hebt gij op onze reis door deze provincie op onder-
scheidene plaatsen die groote steenen niet opgemerkt,
die op den grond bij en op elkander lagen ? Zij wor-
den hunnepeddeti geaoemA , en zijn , zoo men meent,
begraafplaatsen van menschen , die hier zeer lang
geleden gewoond hebben. Zoo heeft men in vele
streken van ons land in en op den grond dergelijke
oudheden gevonden, overblijfselen van volken, die
zich in vorige eeuwen, hier bevondèn, zoo als van
de Friezen , Romeinen , Saksers enz.
Drenthe werd in het begin van de elfde eeuw door
den keizer van Duitschland aan den Utrechtschen-
bisschop ter leen gegeven. In 1521 -kwam het aan
Gelderland en in 1536 onder Karei V. Het be-
hoorde ook tot de Unie van Utrecht, maar het is
later door de Sp'anjaarden veroverd. In vervolg van
tijd stond Drenthe onafhankelijk^ op zich zelf, onder
bescherming van de Nederlandsche Staten. Meestal
had de stadhouder van Vriesland ook het bestuur over
dit gewest. Bij de nieuwe regeling van ons landbe-
stuur, na de verlossing uit de Fransche «verheer-
sching, werd Drenthe mede onder de provinciën van
Nederland gerangschikt.
VRIESLAND.
Dat is eene groote reis , die nu weder voor ons ligt,
van Hooqeveen naar Leeuwarden oiLieuwerd, de hoofd-
stad van de provincie Vriesland. De weg gaat hier ge-
deeltelijk over veen- en heidegronden, zoodat wij hier
6'