Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
provincie veel door de overstrooming, waarvan ik u
zoo even sprak, en in het volgende jaar door eeno
algemeene ziekte, waaraan zeer velen stierven.
DRENTHE^
Kinderen 1 wie van u weet mij nog te zeggen , hoe
de plaats heet, waar. wij de reis door Overijsel ge-
eindigd hebben? Goed, Sleenwijk. Nu zullen wij
Drenthe gaan zien , en daartoe gaan wij van Steenwijk
naar de hoofdplaats van deze provincie. Terwijl gij
nagaat, welke plaats dit zoude zijn, zal ik u een wei-
nig mededeelen van den grond , de lucht en de voort-
brengselen van Drenthe. Bijna overal zullen wij hei-
develden of veengronden , en verder eenige meertjes
en vele vaarten en beken aantreffen. In het zuiden zul-
len wij goede weilanden zien, en langs de grenzen wor-
den vele groenten geteeld. Verder geeft de grond vooral
veel turf, boekweit, hop , hout enz., terwijl men hier
veel paarden , schapen , hoenders, bijen enz. houdt.
Het aantal inwoners van Drenthe bedraagt tegen-
woordig ruim 82,700.
Wel, kindecen! hebt gij reeds gevonden welke de
hoofdplaats van Drenthe is? Assen, niet waar? Ja,
'lo'sen is do hoofdstad , schoon niet de grootste stad
van de provincie. Er zijn maar ruim 3,000 inwo-
ners, Het heeft geene poorten, maar is eene opene
stad of een vlek met stedelijke regten, en eene
zeer schoone plaats, zoo door de gebouwen als door
liet geboomte. Het sterreboscli, nabij de stad , is
j groot en fraai. Wij zien te Assen het schoone
gouvernementshuis , het Paleis van Justitie , het Gym-
nasium of de school voor talen , wetenschappen enz.,
een prachtig gebouw, en de Hervormde kerk. Assen
J iligt aan de Smildermart, die van hier naar Meppel
6