Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77 •
zeer fraai gelegen aan den IJsel. Over deze rivier
zien wij hier eene brug , die eene lengte heeft van
218 Nederlandsche ellen. Wij bezien in deze stad
het raadhuis, met eene prachtige zaal, de kazerne,
het stadslogement, het instituut voor opvoeding ea
onderwijs enz. In de Bovenkerk herinnert ons een
gedenkteeken aan den admiraal Jan Willem de
Winter, die te Kampen geboren werd, en die in
1797 dapper maar ongelukkig tegen de Engelschen
streed. Hij was de eenigste onzer vlootvoogden , die
gevangen genomen is geworden; maar de vijanden
moesten hulde aan zijnen moed bewijzen.
Men heeft hier fabrieken van wollen stoffen, kalkbran-
derijen enz. De wallen zijn fraai met geboomte aange-
legd , en buiten de stad zien wij uitmuntende weilanden.
De stoomboot, die tusschen Amsterdam en Arnhem
vaart, brengt ons nu den IJsel op tot Deventer.
waar gij zeker wel gaarne heen wilt om de lekkere*
Deventerkoek. Het Deventerbier wordt' door velen
ook gaarne gedronken.
Deze stad en vesting ligt aan den iJse/, waarin hier
de A'/nptee^ uitstroomt. Als wij deze groote schipbrug«-
over den IJsel overgingen, zoo zouden wij aanstonds
in Gelderland zijn. Er is hier een aanzienlijk stad-
huis, en de Groote'kerk heeft een heerlijk orgel en
een' schoonen toren. Ook is er een athenaeum.
Deventer is eene koopstad , waar handel gedreven
wordt in granen , tabak , leder enz. Er zijn orgelmake-
rijen , en er worden ook schoone tapijten gemaakt. In
den omtrek vindt men een weinig ijzer, waarvan men
in deijzergieterij te /)ei'eni«rpotten,kagchelsenz. maakt.
Deventer, de oudste stad van Ocerijsel, was reeds
vroeg eene belangrijke koopstad , terwijl zij later tot
eene vrije rijksstad verheven werd. In 882 werd zij door
de Noormannen verbrand, en in 1457 door Hertog
Philips I zwaar belegerd. In 1579 ontnam Ren-
nenberg haar aan de Spanjaarden, maar zij kwam