Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
zien wij in Overijsel veel groeijen. Tan de bast der eiken-
boomen , die hier zijn, komt veel eek of run , die voor
het looijen van het leder gebruikt wordt 1). Als wij hon-
den en geweren hadden en goed konden schieten , zou-
den wij op de zandgronden vrij wat hazen en konijnen
kunnen vangen. Allerlei rivier-en zeevisch vinden wij
hier ook te eten. Uit den grond graaft men hier en
daar bouwsteen , vele straatkeijen cn een weinig ijzer.
Ook maakt men hier turf.
Eerst gaan wij naar Zicolle , de hoofdplaats en "eene
koopstad, aan het Zwarte Water, met omstreeks
17,500 inwoners. Het is eene der schoonste steden van
ons land. Het grooteen fraaije stadhuis , het prachtige
gouvernementshuis, het Paleis van Justitie, de Roomsch-
Katholieke Lieve-Vrouwekerk, de schoone synagoge
der Israëlieten en vele andere gebouwen zijn tot groot
sieraad der stad. Een der schoonste is de Groote kerk,
waar veel bijzonders te zien is: het orgel, de predik-
stoel, het gewelf zijn allen even merkwaardig.
Wij vinden te Zwolle eene spinnerij en kousen-
weverij , welke eene stedelijke inrigting voor de
armen is. Verder eene katoendrukkerij, looijerijen,
zoutkeeten, oliemolens, scheepstimmerwerven, en
vele andere fabrieken en trafieken.
Op de wallen en in den omtrek vinden wij heer-
lijke wandelingen. Hier zijn wij juist aan het nieuwe
kerkhof buiten de stad, waar wij een fraai gedenk-
teeken zien voor den grooten dichter Rhijnvis
Feith, die hier geboren is. De onderwijzer Go en-
raad Wertz, de stichter der stadsarmenscholen te
Amsterdam, was insgelijks een Zwollenaar. In het
begin der vijftiende eeuw woonde hier ook de be-
roemde godgeleerde Thomas a Kempis.
Van Zwolle komen wij westwaarts te Kampen,
1) Hoc worJt hot leJer gemaakt?