Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
doorbrengen met het bezigtigen van de verzameling
van opgezette dieren 1), de groote bibliotheek der
hoogeschool, geplaatst in het paleis, dat Koning Lc^
dewijk Napoleon hier gebouwd heeft; verder den
plantentuin enz. Eindelijk zullen wij eene wandeling
doen langs de stadswallen, die zeer fraai aangelegd
zijn . als ook door de heerlijke omstreken , en onder
anderen naar het merkwaardige en zeer schoon gelegen
dorp Zeist, waar de christelijke gemeente der Hern-
hutters of Moravische broeders haar Broeder- en
Zusterhuis heeft.
Op onzen togt door de stad hebt gij zeker de groote
en schoone pleinen wel opgemerkt, en ook vele fa-
brieken , zoo als messenmakerijen, pannebakkerijen ,
suikerrafinaderijen , eene tapijtweverij enz. Utrecht
moet ook onder de koopsteden geteld worden.
Terwijl wij onze wandeling doen door de omstre-
ken van Utrecht, kunnen wij hooren vertellen van
het stichten van de eerste christenkerk in deze stad
door den Frankischen koning Dagobert, in C28;
van de bisschoppen , die hier van Willehrord af,
omtrent 690, tot 1580 het bestuur hebben gehad:
van de Unie van Utrecht; van de inneming der stad
door de Franschen, in 1672; van de vrede , die hier
met Frankrijk Ih 1713 gesloten werd , enz.
Onder de beroemde mannen , te Utrecht geboren,
tellen wij den zeereiziger OH vier van Noordt 2),
den reeds genoemden Paus Adriaan VI en den god-
geleerde IJsbrand van Hamelsveld.
Wij verlaten nu deze oude en merkwaardige stad,
om naar een veel kleiner en geringer stadje te gaan,
dat zuidwestelijk , aan den Jlollandschen IJsel ligt,
en Monl/oort heet.
In dit stadje zullen wij de Janskerk , die een' fraaijen
1) Wat voor dieren zoiidea dat rijn, opgezfUe dieren?
2) W'a.ir ligt dcie man begraven 7 W«t wootgij van hem te lejgeu ?