Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
van 110 Nederlandsche ellen heeft en de hoogste
toren van ons land is. De domkerk , die op eenigen
afstand staat, is door den eersten bisschop van Utrecht
omstreeks het jaar 700 het eerst gebouwd, maar is
later herbouwd en veel vergroot. In deze kerk zien
wij een schoon orgel en de praalgraven van den
laatsten Utrechtschen bisschop Frederik Schenk
van Tautenburg, en van den dapperen admiraal
Willem Jozef Baron van Gent. In de Nico-
laaskerk vinden wij een gedenkteeken voor den jong-
gestorven dichter Jacobus Bellamy 1). Behalve
deze twee zijn er nog verscheidene andere fraaije en
merkwaardige kerken.
Wij hebben nog in lang niet al het merkwaardige
van Utrecht gezien, kinderen I Het stadhuis , met
een' nieuw en prachtig gebouwden gevel, het oude
Hof-Provinciaal of Paleis van Justitie , de ruime,
schoone Willemskazerne , het krankzinnigenhuis, het
Groot Rijkshospitaal of -ziekenhuis, de Rijksvee-
artsenijschool , ter opleiding van veeartsen 2), even
buiten de stad, ziedaar reeds verscheidene inrigtin-
gen, die wij bezoeken moeten.
Paushuizen , dat gij daar ziet, is een ;;;ebouw van
Adriaan Florisz. Boeijens, wiens'vader hier
schuitenmaker was. Deze Adriaan is de leermees-
ter geweest van Keizer Karei V , en is in 1522 Paus
geworden, onder den naam van Adriaan VI. Te-
genwoordig dient dit gesticht tot gouvernementshuis.
Hier ziet gij het gebouw der Hoogeschool, die in
1636 hier gesticht is. In het zelfde huis werd in
1579 de Unie van Utrecht gesloten. In de Rijks-
munt kunt gij hier zien, hoe spoedig tegenwoordig
met een stoomwerktuig geld vervaardigd of geslagen
wordt. Vervolgens kunnen wij een' geruimen tijd
1) Waar Is doxe dichter galjoren ?
2) Wat »ijn ftenHsen'i