Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G9
onder de vrije rijkssteden , de voornaamste steden van
het Duitsche keizerrijk, geleld. Later was het de voor-
naamste stad van Gelderland, waar de hertogen dikwijls
woonden. Karei de Stoute nam Nijmegen in, in het
jaar 1473 , en Prins Maurits in 1591. In 1678 werd
hier met Frankrijk de vrede gesloten. Eertijds was hier
eene hoogeschool. ïe Nijmegen zijn onder anderen ge-
boren Hendrik VI, Keizer van Duitschland, en
François Nicolaas Fagel, veldheer in den oorlog
met Frankrijk, die van 1702 tot 1713 duurde.
Langs de Waal af komen wij met de stoomboot
te Tiel, ook aan deze rivier, maar aan den regtér-
oever gelegen. 'Hier bezoeken wij de' Hervormde
kerk en het goed ingerigte armenhuis, terwijl wij
in den schoenen omtrek welige k9renvelden, vele
boomgaarden en fraaije kasteelen zien, en lekkere kersen
eten. In dien tijd kunnen wij spreken over den veldslag
tusschen de broeders Reinoud en Eduard van
Gelder ,\n 1361 hier voorgevallen. De dappere Dirk
Vijgh, de zeeheld Mooi Lambert en de generaal
D, H. Baron Chassé zijn te Tiel geboren.
De stoomboot brengt ons weder in korten tijd te
Zalt-Bommel of Bommel, aan de linkerzijde van de
Waal, waar wij het groote en schoone stadhuis, het
sierlijke gasthuis, de fraaije Groote kerk, met een'
hoogen toren en een schoon orgel ,/en andere be-
langrijke gebouwen gaan zien. Wij vinden hier ook
eenige fabrieken en eene goede haven.
Bommel heeft door oorlogen , doorbraken der dij-
ken en ijsgang in vorige tijden veel geleden. De
staatsman Egbert Leoninus en de ruwe veldheer
Maarten van Rossum waren van hier geboortig.
Al verder de Waal afzakkende, komen wij op de
plaats, waar deze rivier zich voor de tweede maal
met de Maas vereenigt, en den naam van Merwe
aanneemt, aan de grenzen van Zuid-Holland en