Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BERIGT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
Boven verwachting is ook dit werk tot heden toe
geslaagd. Moge het niet alleen gebruik vinden , maar
ook wezenlijk en blijvend nat stichten/ Bij het her-
zien heb ik dankbaar , zooveel in mij was, partij
getrokken van eenige aanmerkingen , die op zoo wel-
willende en inneinende wijze tot mij zijn gekomen.
Van enkele daarvan, die mij minder gegrond voor-
komen, antwoord ik op die ^ wegens het afgewisseld
schrijven van Fiieslaud e« Vriesland , dat ik het eersfe
altijd gebruik volgens de oude spelling van dit woord^
wanneer er sprake is van dat gewest in oude tijden ;
terwijl ik, van de laatste tijden sprekende ^ de tweede
schrijfwijze bezig, thans bij de Begering in gebruik.
Frijmoedig beveel ik dan weder dezen arbeid aan
de zorg mijner ambtgenooten, en eerst aan den zegen
Gods; en ik neem deze gelegenheid te baat om^ bij
mijn (zoo God wil) zeer aanstaand vertrek ?iaari)osï'
Iiidië , aan hen allen y en hijzonder aan degenen die
mij f hetzij in persoon, hetzij uit mijn* geringen pers-
arbeid kennen , een hartelijk vaarwel en een' bidden-
den zegenwensch toe te roepen. Zoowel in de school
als onder mijne ambtgenooten mögt ik met innig ge-
noegen werkzaam zijn, en doorgaans hartelijke be-
langstelling, vriendelijke behandeling, leiding en
medetverking ondervinden. Hartelijk dank daarvoor l