Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67

Als wij nu langs de Berkel afgaan , komen wg te
Lochem, een welvarend stadje met eene netto kerk. In
de nabijheid zien wij goed vlas groeijen; ook zijn er ver-
scheidene scho'.ne kasteelen en landgoederen. In 1590
wilden de Spanjaarden dit stadje vermeesteren , en
trachtten daartoe soldaten er in te brengen, die op hooi-
wagens verborgen waren; maar het werd tijdig ontdekt.
Zuidoostelijk van Lochem ligt het stadje Groenlo of
Grol, waar eene groote beestenmarkt gehouden wordt.
In de omstreken wordt eenige turf gemaakt. Prins F re-
derik Hendrik nam dit stadje in 1027 in, ende bis-
schop van Mumter in 1672. Te Groenlo zullen wij pleis-
teren , om den volgenden keer DeuticMm op te zoeken.
Wij zullen van daag eens op ons gemak reizen ,
en laten ons met rijtuig naar Deutichem brengen ,
welk stadje, gelijk gij riet, aan den Ouden JJsel
ligt, die niet ver van hier uit Duitschland komt. Hier
zien wij een fraai stadhuis , eene latijnsche school enz.
Buiten deze plaats zien "wij heerlijke landgoederen en
vele tabaksvelden. Men vindt in den omtrek eenig
ijzer 1), als ook ijzerhutten of -smelterijen.
Nu laten wij ons met een bootje de rivier afroeijen tot
Doesburg, eene zeer oude stad , aan den Ouden en den
Nieuioen IJsel. Dezen Nieuwen IJsel, ook wel Drusus-
gracht genoemd, heeft de Romeinsche veldheer D r usu s
laten graven omstreeks het jaar 10 vóór Christus ge-
boorte. Die zelfde veldheer heeft waarschijnlijk ookDoes-
burg gesticht, waarom het vroeger Drususburg heette.
Over den IJsel is hier eene schipbrug, en in de
stad zien wij op eene der kerken een' hoogen toren.
Er wordt handel gedreven, en landbouw en veeteelt
doen hier vele menschen bestaan. Eene goede saus
van de lekkere Doesburgsche mostaard zou niet te
onpas komen, als wij hier een stokvischmaal bestelden.
Doesburg is de geboorteplaats van den admiraal Jan
1) rioo vindt men hot ijzer? Hoo licjrJt Uet bewerkt?
5'