Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
zouden verkrijgen, en waardoor ook de voortbrengse-
len van ons land vrij wat vermeerderd zouden worden.
Ziet, zoo al pratende hebben wij reeds twee derden
van 4en weg van Wageningen naar Nijkerh afgelegd,
en daar wij op de heide zoo weinig water vinden,
zijn wij blijde onzen dorst te kunnen lesschen en
rust te kunnen nemen in de herberg van het dorp
£arneveld, dat wij vooral niet moeten vergeten.
Waarom niet 1 Omdat hier de brave en moedige
Jan van Schaffelaar zijn leven opofferde door
van boven van den kerktoren af te springen , en zich
ïelven zoo aan^ zijne vijanden overgaf, om zijne
soldaten van den dood te bevrijden. Èarneveld is een
schoon en welvarend dorp met eenige papiermolens.
Wij gaan weder op weg, kinderen ! en zijn weldra
teNijkerkoi Nieuwkerk, waar handel wordt gedreven,
vooral in tabak, die in de omstreken groeit, terwijl
wij hier ook koren- en .weilanden zien.
Langs de Zuiderzee komen wij te Harderwijk,
eene stad , waar de soldaten voor de buitenlandsche
bezittingen bij elkander komen, of anders gezegd,
waar het depót der koloniale troepen gevestigd is. Het
stadhuis, de fraaije kazerne en de groote en hoogo
kerk moeten wij bezien. Vele van de inwoners leven
van de visscherij en de vaart o^iie Zuiderzee , van het
rooken van de bekende Harderwijksche bokkings en van
den handel in koren en hout. De omtrek bevat veel
bouw- en weiland. ïot 1810 was hier eene hooge-
school, die echter toen door Napoleon is opgeheven.
Wij reizen nu verder langs de Zuiderzee tot Elburg,
een klein stadje met eene goede haven en veel ko-
renvelden , boschgrond en heerlijke weiden in den
omtrek. Uier bezoeken wij de kerk , als ook het
Instituut voor Opvoeding en Onderwijs, hetwelk door
den admiraal van Kinsb«rgen is opgerigt. Het
varen en visschen op de Zuiderzee geeft aan vele
5