Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
04
huis, daar digt bij , en de stadswaag zijn fraaije ge-
bouwen. Het Paleis van Justitie is het oude Prinsen-
hof, waar eertijds de hertogen van Gelderland woon-
den , en dat later door de stadhouders gebruikt werd.
In de Groote kerk , die zeer schoon is , en waarop
een hooge toren staat, zien wij het praalgraf van
den krijgszuchtigen Karei mn Gelder, dien ik. u te
Grave genoemd heb.
De handel van Arnhem is voornamelijk in koren.
In deze stad zijn ook onderscheidene fabrieken en
in den omtrek vele papiermolens. — Zoo als gij te
Amsterdam gehoord hebt, is er een spoorweg van
daar tot deze stad, die weldra tot ifeufe», in JJuitsch-
land , zal verlengd worden, waar hij dan met andere
spoorwegen vereenigd wordt. In 1813 werd ^irnhem
door het Pruisische leger stormenderhand veroverd ,
en de Franschen er uit gejaagd.
De stoomboot^ die uit Duitschland hier langs naar
Rotterdam vaart, brengt ons in korten tijd te Wa-
geningen, dat ook aan den Rijn ligt. Gij ziet, het
is geene groote stad. Wij zien er toch een fraai stad-
huis. In den omtrek wordt tabak gebouwd.
Van hier reizen wij noordwaarts, meestal door
dorre heidevelden, naar Nijkerh , bij de Zuiderzee.
Op de Veluice [vaal-auwe , zwarte of kale streek),
het gedeelte van Gelderland tusschen den Rijn, den
IJsel en de Zuiderzee, treffen wij bijna overal van
die heiden aan, behalve langs den>J/,se/ en den
Rijn zeiven,' waar schoone landstreken zijn , vol
zware bosschen en uitmuntende korenlanden, zoo
als gij tusschen Arnhem en'Wageningen reeds ge-
zien hebt. Hier en daar wordt die woeste zandgrond
bewerkt en van water voorzien, om er goed bouw-
land van te maken; en wij hopen , dat binnen kort
rtet kracht hieraan begonnen moge worden , waar-
door duizenden van menschen nultig en voordeelig werk