Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
63 •
kerk ïien. Zeer dikwijls is deze stad belegerd gewor-
den, onder anderen doorKarel V, Alesander Far-
'nèse. Prins Maurits, Frederik Hendrik enz.
Toen wij in bet' zuiden van dfeze provincie waren ,
zagen wij goede w eilanden , als ook bouwlanden;
hie> in bet noorden zien wij niets dan heidegrond ,
en een gedeelte van de zoogenaamde Mokerheide ^
waar in 1574 het .Nederlandsche leger door de Span-
jaarden verslagen werd , bij welke gelegenheid L o-
dewijk en Hendrik uan Nassau, twee broeders
van Prins W i Hem , sneuvelden. Koren, boomvruch-
ten , hout, steenkolen , ook de Limburgsche kaas be-
hooren onder de voornaamste voortbrengselen van dit
hertogdom.
Nu hebben wij het hertogdom Limhurg afgereisd ,
en gaan nu de Maas verder langs , tot aan de noor-
delijke punt van het gewest, om over te gaan in de
provincie......
GELDERLAND.
Hier moeten wij het eerst de stad Arnhem gaan
zien. Deze hoofdstad, -waar vrij wat koophandel
wordt gedreven, en die bijna 17,000 inwoners bevat,
ligt aan den Rijn , waarover hier eene schipbrug 1) is.
De omstreken zijn allerheerlijkst; de schoone wegén
en de menigte prachtige buitenplaatsen maken de wan-
deling hoogst aangenaam.
Daar ziet gij een zonderling gebouw , met verschei-
dene duivelsfiguren- in • den gevel. Het is gesticht
door den ruwen Gelderschen veldoverste Maa r t e n
van'Rossem, en. werd het Duivelshuis genoemd.
Thans dient het voor raadhuis. Het gouvernements-
1) Ktnr.McAifdrug, T.at ïou ili.t Toor e«nt brug «ijn ?