Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C2
Een togtje in den St. PietersÈerg, even builen
Maastricht, door eene menigte onderaardsche gan-
gen en holen , zult gij zeker niet onaardig vinden.
Maar wij moeten fakkels 1) medenemen en ook een'
gids of leidsman, die ons voorgaat; anders zoüden
vij zeker verdwalen, en onder den grond van hon-
ger moeten omkomen. Wij /uilen op dit' onderaard-
sche-reisje yele merkwaardigheden zien. In dezen
berg vindt men eene soort van witten kalksteen.
Van d& hoofdstad der provincie komen wij noord- ,
oostelijk in het stadje Sittard, bij de Pruisische gren-
zen , en verder te Roermonde , een vrolijk stadje aan
'de Mans. .Op de fraaije Munsterkerk alhier, zien
wij een' hoogen toren. Als wij het stadhuis, het
paleis van den voormaligen bisschop van Roermonde
cn het hospitaal bezocht hebben, gaan wij naar de
schoone brug van blaauwen namenschen steen, die
over de Roer ligt, welk riviertje hier in de 'Maas '
uitloopt 2), en in welks omtrek vele steenkolenmijnen
gevonden worden.
Roermonde was in vorige tijden eene vesting, en
werd in 1632 door Fr.ederik Hendrik belegerd,
waarbij zijn neef Ernst C asimir, stadhouder van
friesland, sneuvelde.
ïe Weert, een stadje , dat westelijk li^t, "zien wij
in de kerk het graf van Philips van Montmo-
rency, graaf van Hoorn, die in 1568 te Brussel
op last yan A Iva, onthoofd is. Zekere Jan van
Weert, die in het begin der zesfiende eeuw hier
schoenmakersjongen was, werd in Duitschland sol-
daat , en is als onderkoning van Bohemen gestorven.
Noordelijker komen wij te Venlo, eene stad en
vesting aan de Maas, met handel en fabrit ken, waar wij
een fraai stadhuis en eene groote lloomsch-Kalholieke
1) Wut lijn/aWc/ï ?
2) W'strom aou Rettyncnät zoo lutl«» P