Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
vincie en van het hertogdom. Gij ziet, dak wij daar-
toe voor een gedeelte door België moeten reizen. —
De provincie Limburg was vroeger veel grooter; het
andere gedeelte is in 1839 aan België afgestaan 1).
Het Nederlandsche Limburg is nu, zoo als gij weet,
een hertogdom , dat tevens tot het verbond der Duit-
sche Staten behoort. Men telt er ruim 205,200 inwoners.
Te Maastricht, waar omstreeks 25,300 menschen
wonen, hebben wij te bezigtigen het Gouverne-
mentshuis , het Paleis van Justitie, het schoone'
stadhuis , dat naar het Paleis tegelijkt,
den schouwburg en verscheidene andere stadsge-
bouwen. Verder de fraaije Roomsch-Katholieke
hoofdkerk , met vijf torens, de Hervormde Janskerk
meteen' sierlijken en-zeerhoogen toren, en verschei-
dene andere merkwaardige kerken. Ook bezien wij
de schoone brug van 160 Nederlandsche ellen lengte,
over de Maas.
Er zijn hier verscheidene fabrieken, vooral van
lakens en andere wollen stoffen. Er wordt veelban-
del gedreven , voornamelijk met Duitschland, Ook
is hier een athenaeum. Men is voornemens van hier
naar Aken in Duitschland, een' spoorweg aan te leg-
gen , van welke stad men langs andere spoorwegen
dat land verder in kan reizen.
Maastricht is eene der belangrijkste vestingen van
ons rijk. In 157i) namen de Spanjaarden haar in,
en moordden er gruwelijk. In 1632 werd zij door
Frederik Hendrik weder aan de Spanjaarden
ontnomen. Naderhand is zij nog verscheidene malen
door de Franschen belegerd en ingenomen geworden;
onder anderen in 1793 eh 1794 , wanneer zij haar
sterk gebombardeerd hebben.
1) Wis WIJ toen onze koning? Wanneer is Je legenwoonligo
koning aan hot bc*uur gekomen?