Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
Vooral in den Spaanschen oorlog heeft dit stadje
veel geleden. — In den omtrek worden Spaansche
merinossch'apen gefokt, die zeer fijne wol geven.
Het dorp Deurne, niet ver van hier, is de geboorte-
plaats van Johannes Florentius Martinet,
predikant te Zutphen, die verscheidene werken over
geschiedenis, natuurkunde enz. geschreven heeft.
Eindelijk bezoeken wij nog het stadje Eindhoven,
aan den Dommel, waar lakenfabrieken zijn, ea na
eenige rust zullen wij Noord-Brahand verlaten.
Deze provincie is een gedeelte van het oude her-
togdom JSraband, waarvan Brussel de hoofdstad was.
Even als de overige provinciën van ons land, behoorde
dit hertogdom eerst aan Frankrijk en later aan
Duitschland. Philips I, Graaf van Bolland, de
eerste uit het Bourgondische huis, was tevens her-
tog van Brahand.^ en zoo is ook dit gev/est met de
overige Nederlanden vereenigd geworden. In den
Spaanschen oorlog is Noord-Brahand van tijd tot
lijd ook tot de Unie van Utrecht gebragt, en werd
toen Staats-Braband genoemd. Daar deze provincie
aan de grenzen van ons land ligt, moest zij dikwijls
veel lijden van de invallen der vijanden , als ook van
veldslagen en belegeringen, die daarin voorvielen.
In 1830, tóen de provinciën van het tegenwoordige
België onzen koning afvielen, hield Noord-Bra-
hand zich getrouw aan het oude Nederland.
HET HERTOGDOM LIMBURG.
Te Eindhoven zijt gij zeker genoegzaam uitgerust
Tan de vermoeijenissen der reis, en dus zetten wij
nu onzen togt voort. Wij zoeken de Zuid-Wil-
lemsvaart weder op, en varen die af- naar Maas-
tricht, aan de Maas, dc hoofdstad van deze pro-