Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
rine, hetwelk van Medemhlik naar deze stad verplaatst
is. Het Gouvernementshuis, stadhuis en tuighuis zijn
schoone gebouwen. Ziet eens, welk een hooge toren
daar aan-de Groote »Hervormde kerk staat. Als wij
die kerk binnen gaan , zien wij vele prachtige graf-
steden van Nassausche vorsten en anderen. Bier-
brouwerijen en fabrieken kunnen wij hier ook zien.
Het turfsehip van Breda is algemeen bekend. Gij
kent het zekér ook wel, niet waar , kinderen ? Kom-
aan! verhaalt ons eens,.wat daarmede is voorgevallen.—
In 1067 werd hier de vrede met de^ Engelscheu ge-
teekend, kort nadat onze dappere d e Ruyter hun in
hun eigen land zulk eene duchtige les gegeven had 1).—
Dè beroemde beeldhouwer 2) MaéTrten Ver hof
of des Jardiris was een inboorling van lireda.
Nu rijden wij gedeeltelijk door dorre heidevelden
naar de stad Tilburg, waar wij een nieuw gebouwd
Koninklijk paleis en een nieuw prachtig stadhuis zullen
zien. Het laken , dat hier gemaakt wordt, is beroemd.
Van Tilburg gaan wij noordwaarts, en zoeken de
Maas weder op, aan welke rivier wij de kleine ,
maar sterke vesting Grave of de Graaf zién liggen 3).
In eene der beide kerken alhier zien wij het praal-
graf van den ongèlukkigen kertog Aarnoud van
Gelder. De kleinzoon van dezen Aarnoud, Ka-
rel van Gelder, die hel Karei V en de Hollanders
dikwijls-zoo lastig heeft gemaakt, was van Grave
geboortig. In vroegere tijden is dezc\stad meerma-
len belegerd geworden. Er is een fraai stadhuis ,
een schoon marktplein enz.
Zuidelijk van Grave, aan ^ de Zuid-Willemsvaart
eo de Aa, zien wij de landstad Helmond, met een
oud, schoon kasteel en met verscheidene weverijen.
1) AVcet gij ook ieti iticrvan
2) Wat Toor een mm is «en «i/W/Souiffr?
3) WaaromZ()ud«n io df-:« proTÏncIozoo vplii vejtingen zijn? Noemt
•• 9tnf allen op.