Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 ' "
nu komen , beschrijft men ons de verwoestingen , hier
en in de omstreken aangerigt door den St. Elizabeths-
vloed in 1421 4). alsook door eene windhoos 5), den
19 Augustus 1843. Aan den Moerdijk, een gehucht
dat onder Zeveréergenhehooxi^ Asnhi'XJloUandsdiep,
denken wij aan den dapperen Vrieschen stadhouder Jan
Willem Friso, die hier in 1711 verdronk.
De Klundert bf Niervaart is eene landstad en ves-
ting , en Willemstad, aan het ffollandsdiep, waar
de Admiraal, Callenbiirg h geboren werd, is ook
eene sterke stad, gesticlit door Prins W i 11 e m I ih
f583. Van hier zetten wij zuidelijk de reis voort
over de landstad Steenbergen naar Bergen op Zoom
of Bergen aan het rivifrtje den Zoom , digt bij de
Ooster-Schelde. Het schoone stadhyis, de kazerne
met een'zonderlingen toren, het arsenaal of tuighuis,
de Groote kerk, die allen moeten wij bezien'. Vis-
scherij, vooral van ansjovisch en bot,'eenige potten-
bakkerijen , handel en doorvoer geven het bestaan
aan de inwoners. Bevgen op Zoom is.eene sterke
vesting, die in den fachtigjarigen.oorlog driemaal te
vergeefs door de Spanjaarden belegerd is geworden.
Bij verrassing hebben de Franschen haar in, 1747
ingenomen.
Als de Middelburgsche spoorweg, waarvan veel
gesproken is, gekomen was , zouden wij zeker spoedi-
ger te Breda kunnen komen dan nu. Doch langzaam
gaat zeker; wij naderen deze sterko vesting toch :
ziet, daar ligt zij noord-oostwaarts , aan de riviertjes
de Mark en de Aa,
Op het voormalig kasteel te Breda zien wij de
Koninklijke Militaire Akademie. Met deze Akademie
is nu vereenigd het Koninklijk Instituut voor de Ma-
il Wat weot gij nog Tan dien vloed to vertelieo 7
4) W«t is t«i)« h»ot? £n wat eelie wlndhoa*"!