Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Als een der geschiktste middelen hiertoe kwam mij
toor, mij aan geen stelsel hoegenaamd te binden in
de behandeling van mijn onderwerp. De provinciën
bezoek ik met de leerlingen, naar die mij het best ge-
legen zijn; even zoo de steden , met deze uitzondering
dat van al de plaatsen eener provincie de hoofdplaats
telkens het eerst beschreven wordt. Nu eens geef ik
de lucht- en grondgesteldheid en voortbrengselen van
een gewest gezamenlijk vóór of na de beschrijving der
plaatsen op; dan weder geeft mij de reis zelve bij
tusschenpoozen aanleiding om daarover te spreken. Aan
den onderwijzer zij het overgelaten , de aardrijkskun-
dige beschrijving, waar het noodig is , als ook het
vormend onderwijs verder uit te breiden en af te lei-
den uit hetgcne in dit werkje gezegd wordt, waartoe
het, naar ik meen, wel de gelegenheid aanbiedt.
Het kon bijna niet anders, of in een dergelijk boekje
moesten hier en daar kleine onnaauwkeurigheden
binnensluipen ten opzigte van de plaatsbeschrijviiig
of de optelling der merkwaardigheden. Gegronde
en bewezen aanmerkingen en teregtwijzingen van wel-
willende Mede-Onderwijzers zal ik daarom met ge-
noegen en in dank ontvangen door tusschenkomst van
den Uitgever, om bij de eerste gelegenheid daarvan
gebruik te maken.
Moge de aankweeking van nuttige kundigheden en
van alle vaderlandsche deugden, die ook christelijke
deugden moeten zijn , krachtig bevorderd worden door
deze nieuwe poging van
DEN OPSTELLER.