Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
" 56
Maar wie kan raden, waarom wij nu juist naar
Noord-Brahand gaan ? — Komaan dan 1 eerst naar
de — hoofdstad, en die is 's Bertogenhosch of de
Bosch, aan den Dommel en de ^4«. Om daar te
komen , moeten wij van Buist eerst de Schelde over-
varen , en dan hebben wij .nog eeu stevig reisje te
maken. . Nu , dan eens rijden , dan eens wandelen
en dan eens rusten, zoo zullen wij er wel komen.
Op dit reisje , en verder op onzen togt door deze
provincie zullen wij nu eens weiland , dan weder
goede bouwlanden , en ook heidevelden en moerassen 1)
aantreffen. Wij zullen rogge, boekweit, haver,
gerst, vlas , koolzaad , hop 2) enz. zien groeijen;
ook zijn hier schapen en vele bijc-n, veel wild en
gevogelte. Als wij al de menschen, groot en klein,
die in deze provincie wonen , konden tellen , dan zou-
den wij bevinden , dat hun getal ruim 396,400 be-
draagt, terwijl wij in de Jioofdstad een aantal van
omstreeks 19,000 zielen aantreffen.
Te 's Bertogenbosch bezien wij het Gouvernements-
huis , het stadhuis, het schoone en welingerigte tucht-
liuis 3); het sterke.kasteel, de groote en schoone
Iloomsch-Katholieke hoofdkerk, de Hervormde kurk
enz. Het Lier , de koek , het garen en band , w elke
ihier gemaakt worden , zijn bekend. Koopt hier voor
uwe moeders maar wat Bosscher-band of garen; zij
zullen er wel blijde mede z^n. Verder zijn er lin-
nenweverije» en eenige messenmakerijen. Tusschen
hier en ÜJaastricht ligt het groote kanaal, de Zt.id-
Willemsmart, op last van Koning W il l e m I gegraven.
Langs dit kanaal en de Maas heeft 's Bertogenbosch veel
scheepvaart, en ook handel in granen. Er is een Pro-
vinciaal Genootschap voor Kunsten en W^etenschappen.
i) AVat rijn moerassen?
Wal worJt er niet hup
vj Wat is cc.i iuchtliuii'i