Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
handel in granen gedreven wordt, bij de grenzen van
België. Hier bezoeken wij de oude, aanzienlijke Wil-
lebrorduskerk., die bij de Hervormden en bij de
lloomsch-KathoHeken tegelijk in gebruik is. Dit stadje
is in 1645 door Prin& Fr'ederik Hendrik op
de Spanjaarden veroverd.
Terwijl wij hier eenigen tijd uitrusten, zal ik u
een weinig mededeelen- van de geschiedenis van
Zeeland, om daarna in eene andere provincie over
te gaan. —"Van de aanstelling'der graven van Holland
af was do geschiedenis van Zeeland doorgaans met
die van Holland vereenigd ; want de graven van Hol-
land waren tevens graven van Zeeland. . De graven
van Vlaanderen., die ten zuiden van dit land woon-
den , wilden zoo gemakkelijk niet toestemmen , dat
die van Holland hiér regt op hadden, en hierover
ontstonden langdurige oorlogen , die in de laatste helft
van de twaalfde eeuw aanvingen en in 1323 eindigden.
De Zeeuwsche edelen hebben zich dikwijls tegen de
graven verzet. De Zeeuwea, die altijd veel van vrij-
heid en van opregtheid hielden , hebben zich steeds zeer
dapper, getoond, vooral ook jn den Spaanschen oor-
log ; hiervan hebt gij onder jOfftderen te Vlissingen
reeds rets gehoord 1). Zeeland voegde zich in 158t
ook spoedig bij de Unie van Utrecht, en verder is
de Zeeuwsche Geschiedenis hooldzakelijk ééne met
die van het geheele land. Zeeland heeft altijd vefel
van de zee te lijden gehad, en de eilanden waarijit
het bestaat, zijn door verscheiden dooftjraken van
elkander^ geslagen.
NOORD-BftABANDl
Wie van u weet mij nog te zeggen , hoe de plaats
heet, waar wij gebleven zijn? —Goed, ffuUt,—
1) M «t \vi«l gij d«sr Taa ii«g 1« T«rtall«a r