Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
het bewcrlica van de meekrap houden vele handen
aan den gang; ook verzendt men van hier vele oesters.
Komt, kinderen! wij gaan Brouwershaven verlaten,
en steken nu over nöar het eiland Tholen , waar wij
alleen de aangenaam gelegen stad Tholen bezoeken,
tegen over Noord-Braband. Hare inwoners leven van
den akkerbouw, den handel in meekrap en van de
mossel- en ansjorischvangst.
Wij varen hier de Ooster-Schelde weder over, en
komen zoo op het eiland Zuid-Beveland, waar wij
alleen de kleine , nette stad Goes aandoen. In de
schoone en aanzienlijke Groote kerk gaan wij de graf-
stede bezien van den menschlievenden loods Frans
Naerebout, die zooveel menschen met gevaar van
zijn eigen leven van den dood gered heeft, en die
hier in 1818 gestorven is 1). De inwoners leven van
handel in koren en meelgrap. Ook is er eene be-
roemde chocolaadfabriek. — Ja co ba van Bei/eren
heeft hier eenigen tijd gewoond , toen zij de regering
over Holland enz. aan Philips I had overgelaten.
Nu verlaten wij de eilanden, varen de Wester-Schelde
over en komen in het, zoogenaamde Staats—Vlaan-
deren of vasteland van Zeeland, eerst aan het dorp
Biervliet, bij de plaats, waar weleer eene bloeijende stad
van dien naam stond. In de Hervormde kerk van dit
dorp zien wij een afbeeldsel van Willem Beukelsz.,
die hier in 1380 het haringkaken 2) uitvond.
Van hier ^aan wij westelijk naar de stad Sluis,
■waar wij het oude stadhuis met zijn' toren , als ook
in de nabijheid de mosselbanken bezien. Bij Sluis
werd in 1572 de Spaansche vloot door de Zeeuwen
geslagen. Weder oostelijk reizende, komen wij aan het
nette open stadje ^xel, en verder te Hulst, waar
1) Waar wa» hij gcliorcn 7
2) Wat i> A,iring luUnf