Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
het oude maar schoone stadhuis, het provinciaal ge-
regtshof en het bedelaarsgesticht of werkhuis. Verder,
behalve verscheidene andere schoone kerken, de Nieuwe
kerk met den hoogen en sierlijken abdijtoren, die een
uitmuntend klokkenspel heeft. In deze kerk zien wij
het marmeren praalgraf van Jan en Cornelis
Evertsen en de gedenkteekens van Willem II,
Roomsch-koning, Graaf van Holland en Zeeland, en
van zijnen broeder F lor is, Yoogd van Holland.
Gij zult het zeker wel aardig vinden , hier nog het
touwslagerswiel bewaard te zien , waaraan de R u y-
t e r, die later zulk een beroemd admiraal geworden
is, gedraaid heeft, toen hij nog jongen was in de
Ignbaan te Ylistingen. Het wordt bewaard in het
Museum van het Zeeuwsch Genootschap van Weten-
schappen , hetwelk hier gevestigd is. Middelburg is
in 1296 door de Vlamingen en in 1574 door Prins
Willem en de VHssingers belegerd en ingenomen.
Vlissingen noemde ik u op onze wandeling door
Middelburg 1), — daar gaan wij nu juist heen. Het
ligt op het zelfde eiland , aan de Hont of Wester schelde,
en is ook eene koop- en havenstad, en teyens eene
vesting. Als wij hier het schoone stadhuis en de
Groote kerk met haren hoogen toren en hare graf-
tomben bezigtigd hebben , begeven wij ons naar de
- rijkszeemagazijnen en scheepstimmerwerven , en naar
het tuighuis of oorlogsmagazijn. Wij zien hier ook
het metalen standbeeld van den onvergelijkelijken
Nederlandschen zeeheld Michiel Adriaansz. de
R u y t e r, die hier geboren en als scheepsjongen van
hier naar'zee gegaan is. In 1841 is dit standbeeld opge-
rigt. Verder ziet gij hier het drooge dok voor de grootste
schepen 2), twee havens, handel en veel scheepvaart.
1) W-«t is II ilon van Vlissingen reetls gezegd?
2) Waartoe dient zulk ceo droog dok ? Aan den Helder heb ik
het u gezrgd.