Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Tromp is in dere stad geboren, als mede Witte
Cornelisz. de With, niet ver daar van daan.
■ 'Van deti.Briel zuidelijk voortvcandelende, naderen
wij de vesting Hellevoet sluis, aan den JJaringvliet.
De groote en sterke scliutsiuis en liet rijkszeemaga-
zijn moeten wij bezien, alsmede de twee droóge
dokken, waarin de schepen worden gekalefuat of her-
steld; en die door stoommachines worden ledigge-
pompt. In deze kleine plaats is groot vertier door de
vele schepen , die' hier aankomen en afvaren. Vele
van de inwoners zijn ook "zeelieden en loodsen.
, Nu varen wij in eene hengst , een klein zeilvaar-
tuig, den Haringvliet over naar het eiland Goeree en
Overfiahkte, vroeger twee eilanden. Hier komen wij
vooreerst in de plattelandstad Goeree of Goedereede,
digt bij de Noordzee. Als gij nu goed klimmen kunt,
gaan wij op den zwaren kerktoren , w aarop een prach-
tig en groot kustlicht 1) gemaakt is. De vrouwen
van dit stadje hebben zith beroemd gemaakt in 1490,
toen zij de Hoeksche soldaten , die Goeree aanvielen
terwijl de mannen op zee waren, dapper ontvingen
en terugsloegen. Men wijst ons hier nog het huis,
waarin de Utrechtenaar AdriaSn Florisz. als
priester gewoond heeft, die later paus geworden is.
Het laatste,'wat wij in de provincie Zuid-Holland
bezoeken , is het aanzienlijke en schoone dorp Mid-
delharnis op Overflakkee , waar vele visschers wonen.
Gij zu,lt zeker opgemerkt hebben , dat op deze eilan-
den veel vlas , koolzaad , meekrap , tarwe en aardap-
pelen gebouwd worden 2). In het overige gedeelte van
Zuid-Holland zijn vele uitrfiuntende weilanden, eft^ook
korenvelden en vele veengronden. Men heeft er veel
boomvruchten en moesgroenten , ook veel visch. Hen-
1) W ce> cü wcl , n st een lustlieht is 1
2) Wal do»; nir irot tUj , looltatd en nmirif 1