Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49

Welnu, kinderen 1 nu zijn wij weder frisch, en gaan
dus weder op reis. Wij stappen in den spoorwagen ,
en weldra zijn wij te Schiedam, aan de Schie en bij
de Maas gelegen. Deze stad is zeer bekend door
hare vele jeneverstokerijen ; die drank wordt naar
deze plaats wel eens Schiedammer'genoemd. Het
kleine maar fraaije stadhuis cn de nieuwe beurs moe-
ten wij bezien. Handel in koren en steenkolen, en
ook de haringvisscherij geven hier aan velen werk
en brood. Buiten de stad worden vele varkens en
runderen gemest, die tot voeder krijgen de spoeling
of uitgestookte gerst uit de branderijen.
Met den postwagen komen wij verder langs do
Maas af te Vlaardingen en te Maassluis of Maas-
landsluis , twee stadjes , die voornamelijk bestaan doo?
de groote of haringvisscherij, als ook door do kleino
visscherij. Te Vlaardingen woonden in de elfde eeuw
de Hollandsche graven. Te Maassluis bezoeken wij do
Nieuwe kerk, die een' hoogen, fraaijen toren en een
schoon orgel heeft.
Hier de Nieuwe Maat ovërvarende, komen wij op
het vruchtbare eilandje Rozenburg, en van daar steken
wij de Oude Maas over naar Brielle of den Jiriel,
eene oude stad en sterke vesting aan den wijden mond
der Maas. Zij ligt, zoo als gij ziet, op een eiland,
Voorne, dat thans met Beijerland vereenigd is. Do
inwoners hebben eenigen handel in meekrap en ko-
ren; de meesten zijn echter zeelieden en loodsen 1).
Terwijl wij de Groote kerk bezigtigen, kunt gij mij
zeker wel iets vertellen van de inneming van Brielle
door de Watergeuzen, in 1572. In 1813 hebben de
inwoners zich ook zeer moedig gehouden tegen de
Franschen, die zich toen daar bevonden. Uw on-
derwijzer zal hier nog wel iets bijvoegen. De be-
roemde, dappere admiraal Maarten Harportsz.
1) Wat ïijn looJun?