Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Een' tegenhanger te leveren voor mijne Vaderlandsche
Geschiedenis voor Kinderen enz., ten vorige jare hij
den Uitgever dezes in het licht verschenen , en hetwelk
nu reedseen' tweedenl) druk beleeft, —alsmededen kin-
deren gelegenheid te verschaffen, zoowel met de aard-
rijkskundige gesteldheid als met de geschiedenis van
hun vaderland bekend te worden , — ziedaar het doel,
waarmede ik dit werkje heb opgesteld. Door den
Uitgever hiertoe aangezocht, aarzelde ik te minder,
deze zaak te ondernemen, daargenoemde Vaderlandsche
Geschiedenis zoo gunstig onthaal en zoo vereerende
beoordeeling bij vele en onderscheidene Onderwijzers
is te beurt gevallen.
Hoogst moeijelijk evenwel was de taak, een onder-
werp , dat , ja , belangrijk is, maar welks behande-
ling zoo ligt droog en vervelend wordt, vooral voor
kinderen van den voorgestelden ouderdom, op aan-
gename en voor hen onderhoudende wijze in te klee-
den en te bespreken. In hoeverre het mij gelukt zij ,
deze zwarigheid te overwinnen, laat ik aan hel oor-
deel van deskundigen over.
1) Eu HU een* tierduu.