Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- il
velo andere verscheidene suikerrafinaderijen, bran-
derijen , looijerijen, loodwitmakerijen, houtzaagmolens
en scheepstimmerwerven , eene glasblazerij enz.
Tevens kunnen wij hooren, hoe Jonker Frans
van B rode-r ode, een der laatste ópperhoófden van
de ïloeksche partij, Rotterdam in 1488 innam en
een' tijd lang behield; als ook, hoeveel de Rotter-
dammers in 1572 hebben moeten lijden van de Span-
jaarden, die deze stad hadden ingenomen.
Nu konden wij Rotterdam in het noorden uitgaan
door de schoone Delftsche poort; maar daar wg Delfts-
haven nog moeten bezoeken, verlaten w ij de stad
aan de westzijde en gaan verder den Schiedamschen
dijk langs. Onderweg noem , ik u weder eenige voor-
name mannen , die te Rotterdam geboren zijn : en wel, '
behalve Eras mus en Kortenaar, van wie ik
reeds gesproken heb, den zeeheld Cornelis Tromp;
Gijsbert Karei Graaf van HLogendorp, die
met eenige anderen zoo veel 'gedaan heeft om ons
land van de Fransche overheersching te verlossen;
den dichter J. L. Nie rstrasz.; den geschiedschrijver
Martini us Stuart; den beroemden godgeleerde en
welsprekenden hoogleeraar J, H. van der Palm,
Daar zijn wij te Delftshaven, een landstadje met
handel, scheepvaart en eenige haringvisscherij. Een
deftig stadhuis , eene fraaije kerk en de hooge sluis
is het voornaamste , wat hier te bezigtigen valt, Eene
scheepstimmerwerf en eenige branderijen geven ook nog
werk. De dappere admiraal PieterPietersz, Hein,
gewoonlijk Piet Hein genoemd, werd hier geboren.
Nu gaat de reis naar Delft, eene oude stad, aan
een riviertje , de Sclme geheeten. Het schoone stad-
huis , de koninklijke akademie voor ingenieurs en
voor officieren en beambten voor de Oost-lndiën, en
het rijksmagazyn, waarin oorlogsbehoeften bewaard