Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
koopstad, kinderen! waar vele van de inwoners bestaan
door den handel in hout, koren, zaden, wijn, zout,
steenkolen enz., en door scheepvaart, scheepstimmer-
werven , lijnbanen , visscherij van zalm, steur enz.,
en door de zoutkeeten in den omtrek. De Dordsche
cement is beroemd.
De Groote kerk is een ruim en prachtig gebouw, .
waar wij een zeer fraai orgel en een' predikstoel van
wit marmer zien , als ook de grafstede van de gebroe-
ders d e W i 11 en een gedenkteeken voor den zee-
schilder Schotel 1). Op het stadhuis beschouwen
wij de heerlijke schilderijen, en dan kunnen wij de
groote en de korenbeurs gaan zien.
In het jaar 1015 stichtte graaf Dirk III van ffol-
land omstreeks deze plaats een kasteel, om er den tol
of de doorvaartgelden te ontvangen van de schepen,
die daar voorbij kwamen, en dit was, zoo-fnen meent,
het begin van de stad Dordrecht, welke toen al zeer
spoedig opkwam. Met den bisschop van Utrecht en
anderen is veel om dezen tol gestreden. In 1618 en
1619 werd hier de beroemde kerkvergadering gehouden,
om te beraadslagen over verscheidene punten van gods-
dienst , over kerkbestuur , onderwijs enz. — Behalve
de de Witten en Schotel, die ik u genoemd
heb, en vele andere beroemde mannen , zijn hier
ook geboren professor Adriaan Kluit, van wien
ik u te Leiden sprak 2), en de dichter J. Immer-
se e I , Junior.
• Wij nemen weder de stoomboot te baat, en varen
verder de Merwe en de Nieuwe Maas af; tot aan de
tweede koopstad van het rijk, Rotterdam, en zien
daarbij de belangrijke fabriek der Nederlandsche stoom-
1) Wat voor ceii scliilder loii nel ceu zcctrMlder zijn?
1) Wal heb ik u daar Tan hcni geiegil 7