Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 •
gebouwde Groote kerk is de grafstede van de oude,
magtige heerea van Arkel, in wier land deze stad
lag f en die voor de Hollandsche graven dikwijls zoo
lastig waren. Na het deftige stadhuis bezoeken wij
het hois, waarin Hugo de Groot na zijne ont-
vlugting van Loevestein in 1621 zich eenigen tijd
verborgen hield, en van waar hij, als metselaars-
knecht verkleed, gelukkig ontkwam.
In het jaar 1809 was Gorinchem in groot gevaar
van vernield te worden door de overstrooming van
de Linge. De belegering van deze stad door de Pruisen
in 1814 is merkwaardig 1). De uitvinder der slangbrand-
spuiten , Jan van der Heiden, is hier geboren.
Nu zetten wij de reis voort, maar op ons gemak.
Met de stoomboot varen wij de Merwe af, voorbij
het 'Biesbosch , een water met vele moerassige eilandjes
vol biezen en riet 2). Dit water behoort eigenlijk
tot Noord-Braband. Het is ontstaan door eene over-
strooming van de zee in Zuid-Holland, in het jaar
1421, de St. Elizabethsvloed geheeten, waarbij veel
land verzwolgen, vele plaatsen verwoest werden en
duizende menschen omkwamen. Door dien zelfden ■
watervloed is de stad Dordrecht, waar -wij nu aan-
komen, van het vasteland afgescheurd; deze stad
ligt nu, zoo als gij ziet, aan de Merwe , op êou eilandje,
het Eiland van Dordrecht geheeten.
Gij bemerkt reeds spoedig bij het naderen van
Dovdrecht, dat dit gansch geene geringe stad moet
zijn, wanneer gij ziet, ioevele olie-, cement- en
houtzaagmolens hier malen 3). Het is eena voorname
1) l)e Praisen, waar wonea dia ? Waarom kwim'iu die toen in uus
land?
2) Waarom zon dit water het Biesbosch li:oten i' Wat iQn biezen
en ritt ? Wat doot men er maiia ?
3), Oliü tn ctmtni , wur vvorlt^dal ran geinalen ?