Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
toen zij, in den laatsten tijd van haar graffel^k be-
wind , hier woonde. Dan kunnen wij tevens spreken
over de zeereizigers Gorn el is en Frederik Hout-
man, den natuurkundige Nicolaas Hartsoeker;
Hieronymus van Alphen, van wiens lieve ge-
dichtjes voor kinderen gij zeker verscheidene kunt
opzeggen. Die allen zijn hier geboren.
Van Rotterdam naar Utrecht, over Gouda, zal ook
een spoorweg aangelegd worden ; ten minste er is van
gesproken. Wij gaan echter een geheel anderen weg.
Ziet hier, kinderen 1 het rijtuig staat gereed , met fris-
sche paarden er voor. Het gaat naar het zuidoosten : in
anderhalf uur zijn wij te Schoonhoven, aan de Lek.
In de kerk alhier zien wij de grafstede van den
ütrechtenaar Olivier van Noordt, den eersten
Nederlander, die,de aarde rondzeilde, van 1598 tot
1601. In den toren van het kleine maar schoone
stadhuis is een klokkenspel, dat gedeeltelijk ver-
vaardigd is uit een stuk geschut, hetwelk met dezen
van Noordt de reis rondom de wereld gemaakt
heeft 1). Men weet niet regt, op welke plek het is
geschied, dat de brave en dappere Kabeljaauwsche
slotvoogd Al brecht Beyling hier in 1424 door
de Hoekschen levend begraven is geworden 2).
In vroegere tijden bestonden vele inwoners dezer
stad en harer omstreken van de zalmvisscherij op
de Lek; tegenwoordig is die visscherij hier bijna ge-
heel te niet. Er wordt handel in hennep gedreven,
die in deze streken zeer veel gebouwd wordt. Ook
zijn er eenige fabrieken. In den omtrek worden
zeer veel hoepels gemaakt 3); ook wordt er koren
gebouwd.
1) Waarvaiv mastt men kanonhen en klokken P
3)" Wie van u weet dio geschiedenis?
^ lloa worden de lioepels gemaakt 7