Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
en de nieuwe , en fraaije Roomsch-Katholieke kerk
zijn bezienswaardig. Hier zijn wij voor de waag,
waar veel hennip en kaas gewogen wordt, waarin
men hier handel drijft. Vroeger werden hier ook
menschen gewogen — ja , kinderen 1 er werden men-
schen gewogen, die men naar de bijgeloovigheid dier
tijden van tooverij beschuldigde , terwijl men meende,
door het wegen te kunnen onderzoeken , of die per-
sonen daaraan schuldig waren of niet. Dankt God,
mijne kinderen 1 dat door een goed onderwijs op de
scholen van tijd tot tijd dit bijgeloof bijna overal ia
ons land verdreven is. — Behalve den hennip- en kaas-
handel heeft men hier ook vele lijn- of touwbanen 1).
Ook deze stad is bekend door moord en plundering,
en wel door de Spanjaarden in 1573 na hare inneming
hier aangerigt. De godgeleerdp Ja co bus Armi-
n i ü s , wiens begrippen de Remonstranten aanhangen.,
was van Oudewater geboortig.
Langs den IJsel afgaande , komen wij te Gouda
ot Tergouw , binnen welke stad het riviertje de Gouwe
in den IJsel valt. Op de markt zien wij bier eeu
klein maar fraai raadhuis, en digt daarbij de Groote
kerk, waar wij yooral de meesterlijk geschilderde •
en alom bekende glazen beschouwen, en het be-
roemde orgel hooren spelen. Dirk Volkertsz.
Koornhert is hier begraven 2) , en er zijn ook
grafsteden van verscheidene zeehelden.
De Goudsche pijpenbakkerijen moeten VPij ook be-
zigtigen 3). Die zijn hier veel, als ook pottenbakke-
rijen , touwbanen, en in den omtrek papiermolens.
Daarna, terwijl wj wat rust nemen , kunnen wij hoo-
ren , hoe Jacoba van Beijeren zich bevond,
1) Wat doot men in Je touwbanen ?
2) Waar was hiJ geboren? .
Wat ïoor iiijjian bakt men daar Waarvan wordjn di« jebalkoa?