Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
mUand Willem II eh Floris V; de letterkun-
digen Janus Douza, vader en zoon, de eerste de
stichter der hoogeschool, Nicolaas Heinsius en
Isaac Vossiu s; de natuurkundigen Musschen-
broek en Ie Francq van Berkhey; den on-
derwijzer Nicolaas Anslijn, van wien gij zoo-
vele goede leesboekjes hebt. Van der Werff is
u reeds genoemd. Verder nog de schilders Frans
van Mieris, Jan Steen, Gerard Douwenz.
Ziet, daar komen wij juist voorbij den zoogenaam-
den dikken molen of molen van Rembrandt, een' koren-
molen bij het dorp Koudekerk, onder Hatersicoudt.
De vader van den beroemden schilder Paul Rem-
b randt van Rijn was daar korenmolenaar.
Nu zijn wij weldra te Alphen, aan dén Rijn , bij
welk vlek Gravin Jacoba van Beijeren in 1425
en 1426 de Kabeljaauwschen versloeg. Verder ko-
men wij langs heerlijke buitenplaatsen, vele steen-
en pannenbakkerijen en kalkovens 1), Aoot Bodegraven,
een vlek, ook aan den Rijn, waar de Franschen in
1672, even als in het naburige dorp Ztvammerdam,
zoo verschrikkelijk gemoord en gebrand hebben.
Vervolgens komen wij te Woerden, eene stad en
vesting, die, zoo als gij ziet, mede aan den Rijn ligt.
Op het voormalige kasteel van Woerden is nu eene
gevangenis. De kazerne zullen wij ook bezoeken.
Deze stad heeft in 1813 ook zeer veel van de Fran-
schen geleden, die haar toen innamen , en er op de
allerwreedste wijze te werk gingen;
Nu wandelen wij, zuidelijk op, in een paar uren
naar Oudewater, eene plattelandstad aan den Bol-
landschen IJsel, op de grenzen van de provincie
Utrecht. Het deftige stadhuis, de Hervormde kerk
!)■ Wit voor ormi /.ijn dat?