Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
gezien hebben, moeten wfj Tooral de museums of
verzamelingen van belangrylie voorwerpen bezoeken,
en onder anderen het museum van natuurlijko his-
torie 1), en verder den beroemden plantentuin.
De hoogeschool of akademie , die hier gevestigd is,
heeft eene groote boekerij. Gij weet misschien wel,
dat die hoogeschool door Prins Willem I in 1S75
, aan de Leidenaars geschonken is , voor het behouden
van de stad door hun heldhaftig gedrag in de bange
belegering door de Spanjaarden in 1573 en 1574.
Hier zijn wij op het Rapenburg. Het ruime,
scheope plein , met boomen beplant, dat gij hier ziet,
wordt de Ruine genoemd. Ruine is een fransch woord ,
dat zeggen wil: verwoesting , puinhoop. Vroeger ston-
den hier vele schoone huizen ; maar in 1807 zijn die
alle vernield door het springen van een schip met
kruid, dat daar lag. Omstreeks honderdvijftig men-
schen kwamen daarbij om het leven , en onder anderen
ook de geschiedkundige en regtsgeleerde hoogleeraar
Adriaan Kluit en de letterkundige Luzac.
De Leidenaars bestaan voornamelijk door de wol-
lengoed- en lakenfabrieken , door sterken handel in
de bekende. Leidsche kaas en boter, en door de
voordeelen, die de hoogeschool geeft.
Reeds in 1420 v/eri Xeiden door Jan van Bei-
jeren belegerd en ingenomen. In 1572 viel dezo
_stad van de Spanjaarden af. Van het merkwaardige
"beleg , dat spoedig daarop volgde, hebben wij ge-
sproken.
Met de trekschuit of met de diligence gaan wij
oostelijk den Rijn langs, en kunnen onderwijl ons
bezig houden niet de vele beroemde mannen, die te
Zeiden geboren zijn. Ik noem u: de graven van
1) Wal lou nel natuurlijht historie rljii ? — Wal :'.ou men Jan in
<lat mu.90um b»ivBr#a ?