Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
SS
V, Hendrik Casimir I, stadhouder van Vries-
land; koning Wil.lem I enz.
Wij hebben nu behoorlijk uitgerust, en met nieu-
wen moed zetten wij onze reis voort. Wij gaan te
voet langs het strand 1) van de Noordzee, tot het
visschersdorp Katwijk aan zee, bij hetwelk de Jlijn
uit het Katicijksche kanaal dooT merkwaardige sluizen
in zee uitstroomt.
Langs dit kanaal, door koning Lodewijk Na-
poleon gegraven 2), en verder langs den iJyn ,
waarover op den spoorweg eene fraaije ijzeren brug
ligt, komen wij nu weder te Leiden, misschien de
oudste stad van Holland. — Hier merken wij spoe-
dig op het schoon gebouwde stadhuis. Regt daarte-
genover staat het Gemeenelandshuis van Rijnland, dat
ook fraai is. In de Pieterskerk zien wij onder vele
andere ook de graftombe van den beroemden hoog-
leeraar inde geneeskunde Hermanus Boerhaave,
die te Voorhout, een dorp nabij Leiden, geboren werd,
en in de Hooglandsche kerk die van den moedigen
burgemeester Pieter Adriaansz. . van der
Wer ff 3). Er zijn ook nog eenige fraaije Roomsch-
Katholieke kerken in deze stad.
Op die hoogte daar, midden in de stad, ziet gij^
den Kurg, een oud kasteel, dat, zpo als sommigen
meenen, de Romeinen hier vroeger gebouwd heb-
ben 4). Het Invalidenhuis, of het gesticht voor ver-
minkte soldaten 5) is een prachtig gebouw. Nadat
■wij op de vischmarkt de fraaije albasten fontein 6)
1) Het «franrf, wat is dat?
2) Zou hij dat zelf geiiraven hebben 7 Wi.t beteekcnt dit dan?
3) Wat weet gij van dien braven man?
4) Do Romeinen, hoe kwamen die hier 7 AVannecr zijn zij hier
geweest 7 Waar kwamen zij van daan ?
5) Wat wil dal zeggen , verminl t 1
6) Afeet g^ wtl, wat albatt is 7 En w»t is eeae fontein ?