Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Eene ardulnsteenen naald 1), door Prins W i 11 e m V
opgerigt, strekt tot gedenkteeken van deze vrede.
Van Rijswijk keeren wij terug en gaan nu naar
den fraai bebouwden weg van de Jlaag naar Sche-
veningen, een visschersdorp , aan de Noordzee, dat
'door dezen weg met de stad verbonden is en er ook.
toe gerekend wordt. Hier komen wij voorbij de lust-
plaats des konings , Zorgvliet geheetea , waar weleer
de staatsmanen dichter Jacob Gats gewoond heeft,
en die met schoone gebouwen en sierlijken aanleg
omringd is, als het Alexandersplein , de Koninklijke
Diergaarde , de Nieuwe Kazerne enz. Op den 30
November 1813, toen wij van de Fransche overheer-
sching bevrijd waren , kwam de zoon des overledenen
stadhouders Willem V uit Engeland hier aan, en
werd spoedig daarop te Amsterdam als Souvereine
Yorst uitgeroepen. De cholera, eene akelige ziekte,
die in 1832 en 1833 in ons land geheerscht heeft,
vertoonde zich in 1832 te ScKeveningen het eerst.
Op het badhuis 2) te Scheveningen kunnen wij
spreken over eenige beroemde Hagenaars. Daaronder
moeten vooral genoemd worden de admiraal Jacob
van Wassenaar van Obdam, die sneuvelde in
een' zeeslag tegen de Kngelschen in 106ö; de dich-
ter Constantijn Hu y geus, en later de dichteres
Katharina Wilhelmina Bilderdijk; de werk-
tuig- en sterrekundige Ghristiaan Huygens, die
hier een verbeterd mikroskoop en de slingeruurwer-
ken uitvond 3); de letterkundige Janus Secundus,
de wiskundige Professor J. H. van Swinden; de
stadhoiders Willem H, Willem UI, Willem
1) Wat zou <Ut voor ceno naald siju ?
2) Wal is eea hadliuit ?
3) Wal «igii , JuUgy wel w«to<i, niet waar,
J«r»n ?