Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
onder anderen de heldlißftige admiraal Jacob va«
Wassenaar van Obdam begraven ligt, ziet gij
een' toren van meer dan 100 Nederlandsche el-
len hoogte. Verscheidene andere schoone kerken
zullen wij hier bezoeken, 'en onder anderen de nieuw-
gebouwde ijzeren kerk van de Engelsche Episcopale
gemeente.
Hier ziet gij het ruiterstandbeeld van den Yadcr
des Vaderlands, Prins Willem I, door onzen
vorigen koning opgerigt. Ginds, op den Korten
Vijverberg, tegenover het Mauritshuis, staat nu
sedert korten tijd een ander standbeeld van den
zelfden vorst, dat den S«!« Junij 1848 plegtig ont-
huld is. ■
Als -wij erden tijd toe hadden , gingen wij, behalve
het bedelaarsgesticht en verscheidene andere liefda-
dige inrigtingen, nog de Koninklijke Bibliotheek of
boekerij bezoeken : wij zouden er eene groote menigte
belangrijke boekwerken vinden, in allerlei talen ge-
schreven. Dan gingen wij ook naar het Koninklijk
Museum of de verzameling van zeldzaamheden , oud-
heden en van de heerlijkste schilderijen van Neder-
landsche meesters in de schilderkunst.
Op eene alleraangenaamste wandeling naar den Vij-
verberg en door het Voorhout, en verder idoor het
Haagsche bosch, kunt gij hooren,wie Johan van
OldenBarneveld was, de grijze raadpensionaris
van Bolland en landsadvocaat, in 1619 hier op het
schavot onthoofd ; als ook hoe bekwaam en kundig
de staatslieden Johan en Cornelis de Witt wa-
ren , die in 1672 in deze plaats door het volk ver-
moord werden. En zoo naderen wij al pratende het
schoone Paleis of Huis in het Bosch, waarin de
prachtige Oranjezaal is. Steeds zuidelijk voortgaande,
komen wij in het aanzienlijke en schoone dorp Rijs-
wijk, waar in 1697 de vrede tusschen Frankrijk, ons
land en verscheidene andere staten gesloten werd.