Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
elkander dertig graven en gravinnen , uit vgf itam-
huizen. Na de vereeniging van al de gewesten on-
der het bestuur der stadhouders was 'Holland door
koopliandel en volkrijkheid steeds de magtigste pro-
vincie, die djkwijls den .meesten invloed had op het
bestuur van het geheele land. . En nog altijd wordt
in de provinciën Noord- en Zuid-Holland, die vroe-
ger te zamen sleolits ééne provincie uitmaakten , de
voornaamste koophandel gedreven.
ZÜID-HOLLAND.
Om spoedig de reis te volbrengen, gaan wtj te
Amsterdam weder in den spoorwagen, die ons in
twee uren, gedeeltelijk door de duinen , brengt naar
's Gravenhage of de Haag 1), de hoofdplaats van
Zuid-Holland, de residentie oï gewone verblijfplaats
vr.n onzen koning. Het is eene schoone , opene stad,
digt bij de Noordzee gelegen, en bevolkt met 72,000
inwoners.
Ziet eens in deze stad rond, kinderen 1 gij hebt
geene oogen genoeg voor al de schoone paleizen van
den koning, de prinsen en anderen.
Daar in het Binnenhof, vröeger het paleis der
graven van Holland, waSr naderhand onze stadhou-
ders woonden, vergaderen nu behalve vele anderen,
ook de Staten-Generaal, om te spreken over de
belangen , over het welzijn van het land.
Verder merken wij hier op het schoone Maurits-
huis, met allerbelangrijkste verzamelingen , zoo ook
's lands geschutgieterij , de koninklijke muziekschool
en teeken-akademie. Aan de Groote kerk, waarin
1) Wie weet nog laiijs welke sltilon deie »foorwtg gmt?
3'