Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
Eene wandeling door het heorlijke Gooiland, dc
omstreken van Naarden, langs prachtige buitenplaat-
sen naar verscheiden schoone dorpen, zal ons op-
frisschen, en dan laten wij ons naar Weesp brengen!
Ziet eens welk een schoon stadhuis men hier heeft!
Het stadje is klein, en bestond vroeger voornamelijk
van de branderijen , waar men een' drank stookt,
die zeer ongezond en gevaarlijk is, en die toch door
. zoo velen gedronken wordt: het is de jenever, üw
onderwijzer zal u hiervan wel meer zeggen. Tegen-
woordig echter zijn de meeste branderijen hier te niet.
Uit de Vecht, die hier langs stroomt, wordt omstreeks
deze plaats tot nog toe het drinkwater voor Amster-
dam gehaald.
Gij hebt op onze reis door NoordSolland zeker
veel weiland opgemerkt, en al hadt gij het niet ge-
zien, zoo zoudt gij toch wel begrepen hebben , dat
er veel weiland moest zijn, daar ik u zooveel van
kaas en boter en van rundvee gesproken heb. De
Noord-Hollandsche weiden zijn uitmuntend en gevgn
overvloedig voedsel aan eene menigte voortreCfelijke
melk- en mestbeesten. Verder worden er aardap-
pelen gebouwd en hier en daar eenig koren. De
lucht is er doorgaans vochtig en het weder zeer ver-
anderlijk. Over het algemeen is het er echter niet
ongezond. — Het aantal inwoners van Noord-Holland
bedraagt W5,600.
Een groot gedeelte van deze provincie, ten noor-
den van het IJ, heette in vorige eeuwen West-
Friesland, en reeds vroeg, in de 10«eeuw, begonnen
de graven van Holland, dat daaraan grensde , deze
West-Friezen te beoorlogen, om hun land in bezit
te krijgen, hetwelk dan ook na veel bloedstorten
gelukt is. De graven van Holland heetten toen gra-
ven van Holland, Zeeland en West-Friesland. Zoo
als gij uit de geschiedenis van ons land reeds zult
vernomen hebben, regeerden over dit graafschap na