Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
len van da beroemde mannon , die te Jloorn gebo-
ren zijn. Ik zal u eenige van hen opnoemen. De
letterkundige Hadrianus Junius, de vriend van
Hugo de Groot; de staatsman 1) Ro m bout Hoo-
gerbeets, die met de Groot op Loevestein werd
gevangen gezet; de zeereizigers Wouter Corne-
lisz. Schouten, Willem IJsbrandsz. Bonte-
koe, Abel Tasman, als ook Jan Pietersz. Koen,
die in 1618 in de Oost-Indiën de stad Jahalra in-
nam , en daar in het volgende jaar Batavia sticlitte,
Ho I roept de schipper: de jager houdt stil. Komt,
kinderen 1 stapt aan wal: wij gaan Purmerend bin-
nen. Deze stad, waar veel handel in boter en kaas
is , ligt aan het end ot einde van de Purmer, een
drooggemaakt meer, gelijk er'vele in iVoorrf-Z/oJtonrf,
zijn, waarvan Ae- Beemster het voornaamste is. Pur-
merend ligt tevens, zoo als gij ziet, aan het Noord-
Hollandsch Kanaal. Na de Hervormde en vooral
de Roomsch-Katholieke kerk bezigtigd te hebben ,
wandelen wij naar Edam , bij de Zuiderzee.
In deze stad komt de lekkere Edamsche kaas ter
markt, ofschoon veel minder dan vroeger, daar ze
tegenwoordig meest naar .Alkmaar en Hoorn verzonden
wordt. De houthandel en de zoutkeeten maken tegen-
woordig mede het voornaamste middel van bestaan uit.
Jan Nieuwenhuyzen, predikant bij de Doops-
gezinden te Monnikendam, rigtte in 178Ï hier de
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen op,
waarvan ik u te Amsterdam gesproken heb.
Nu brengt ons weder de trekschuit naar Monni-
kendam , aan de Zuiderzee, waar wij voor dien braven
man een gedenkteeken zien. Onder de inwoners van
dit stadje zijn vele visschers, gelijk ook op het eiland
Marken, dat gij van hier in de Zuiderzee ziet liggen.
Wal voor ten inan zou ucl eon staeilsinafi 7iju?