Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
aantal Luizen en inwoners. In de zeventiende eeuw
was het eene volkrijke, bloeijende stad: naderhand is
zij zeer vervallen. Het stadhuis is evenwel prachtig.
Hier zijn wij aan den toren Domburg , en luisteren
eenigen tijd met genoegen naar het schoone klok-
kenspel op dien toren, dat voor het beste van het
rijk gehouden wordt. Zoutkeeten, waarin zout ge-
zuiverd wordt, en eenige haringvisscherij zijn de
voornaamste takken van bestaan. Enkhuizen was
de eerste stad van Noord-Holland, die in 1572 zich
van de Spanjaarden vrij maakte. In deze stad is dc
beroemde schilder Paulus Potter in 1625 geboren.
Wij kunnen van hier bij helder weêr in FnesZond het
stadje Stavoren zien liggen, als ook in de Zuiderzea
het eilandje Urk, welk laatste aan Noord-ffolland
behoort, en waar veel visschers wonen , terwijl er goed
■wei- en hooiland en zoet water gevonden wordt.
ïe Hoorn, aan do Zuiderzee', waar wij nu aan-
komen , is eene goede haven en wordt veel handel in
kaas gedreven. Ziet gij ook wel. wat eene menigte
rundvee hier aan de markt staat? Hier wordt eene
belangrijke beestenmarkt gehouden.
Wij bezoeken hier het geregtshof, het bedelaars-
gesticht en de Groote Kerk, welke laatste in 1838
afgebrand is , maar later weder is opgebouwd. Het
geval van Lam bert Melisz., een jongeling van
}Vestzaan, een dorp bij Zaandam, die hier zijne
moeder voor de Spanjaarden in veiligheid bragt, zal uw
onderwijzer u gaarne verhalen. In de Westerpoort
te Hoorn staat een versje op deze gebeurtenis te lezen.
In het jaar 1416 werd hier het eerste groote-net
gpbreid voor de haringvisscherij, door welke deze
stad zeer bloeide. In den Spaanschen oorlog hebben
de inwoneis zich zeer dapper gedragen.
Terwijl wij in de treks(;huit van Hoorn naar Pur-
merend varen, zal uw onderwijzer u wel iets vertel-