Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
• - 28
Holland na de Wit t; de geschied- en aardrijiis-
kundige hoogleeraar Nicolaas Godfried van
Kampen; Pieter Teyler van der Hulst, die
hier twee genootschappen heeft opgerigt, het eene
ter bevordering der wetenschappen en het andere ter
bevordering der christelijke godsdienst; Jan Nieu-
wen huy zen, de stichter der Maatschappij ïot
Nut van 't Algemeen; de schilders Adriaan
Brouwer, Philip Wouwernian enz.
Komt, kinderen ! wij gaan weder op weg: wij
hebben van daag een reisje van 9 of 10 uur te ma-
ken, Van Haarlem gaan wij noordelijk op, door
heerlijke streken en door de duinen , naar Beverwijk,
eene plattelandstad, aan het Wijkermeer, oen ge-
deelte van het IJ. Als het de tijd van het jaar
was , zouden wij hier lekkere peulen en kersen eten.
Nu nemen wij liever aanstonds rijtuig , en laten ons
langs het IJ naar Zaandam brengen. Dit is eene
opene stad, bij den mond van de Zaan, dat wil
zeggen , bij de plaats, waar dit riviertje in het IJ
uitloopt. Keizer Napoleon heeft Zaandam tot eene
stad verheven.
Hier en verder op langs de Zaan , in de dorpen
Eoog, Zaandijk en Wormerveer, zien wij eene groote
menigte papier-, olie- en zaagmolens 1); ook wordt
er veel stijfsel en mosterd gemaakt.
Ziet gij ginds dat kleine, eenvoudige huisje wel?
Daar heeft de keizer van Rusland, Peter I , ook
wel genoemd Peter de Groote, eenigen tijd in ge-
woond , toen hij in 1697 onbekend hier was, om het
bouwen van schepen en vele andere zaken te loeren.
Nu varen wij met de stoomboot de Zaan op, en
gaan zoo naar Alkmaar, welke stad gij daar noor-
1) Wat woriU er gezaagd in de zaaymoU-ii ? Wie iiseft di» uiL-
^»rondon ?