Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
vond 1). In plaats Vau dit oude beeld wil men nu
een nieuw en i'raaijer oprigten.
Wij bezoeken verder het gouvernementshuis, de
Rijks-kweekschool voor onderwijzers , den stadsdoe-
len , waar wij herinneringen vinden aan den Fries
VV ij b O u t R i p p e r d a en aan Kenau Simons
'Hasselaar, die zich beiden met zoo vele anderen
ZOO dapper gedragen hebben , toen de Spanjaarden in
iaTl en 1573 de stad belegerden. De eerste werd na
deinneming van Haarlem doorde Spanjaarden onthoofd.
Wij gaan het schoone Spaarne langs, een riviertje,
dat door d^^ stad loopt, en komen nu aan de groote
ijzeren brug, welke aan den spoorweg behoort. Nu
volgt nog eene wandeling langs de fraaije bolwerken
of wallen en door het Haarlemmer-Hout, een oud,
schoon bosch, waarin het Paviljoen, een lusthuis
van den koning.
In de heerlijke omstreken der stad, bij het liefe-
lijk gelegen dorp Velzen , treffen wij het nieuwge-
bouwde Provinciaal krankzinnigen-gesticht voor
Noord-Holland, Meer en Berg genaamd, en vele blee-
kerijen en bloemkweekerijen aan , die beiden beroemd
zijn , als ook vele schpone .hofsteden of buitenplaatsen,
terwijl wij bij het Huis te Manpad een gedenkteeken
zien voor Witte van Haemstede, den Geesel der
Vlamingen in 1304 2). Na dit togtje zullen wij wel naar
rust verlangen, en pleisteren dan ook maar te//aariem.
In dien tijd hebt gij goede gelegenheid , te hooren
vertellen vati het beleg en de verovering" van deze
stad door de Spanjaarden. In 1752 werd hier de
Maatschaijpij van Wetenschappen Opgerigt. Behalve
Laurens Koster en Kenau Hasselaar zijn hier
nog geboren Gaspar Fagel, raadpensionaris van
1) Ho» gual dat , licl boekdrukken ?• Waarom is dat zoo nl.Uig7
2' Wflfl ook iels iiicrvait?