Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
T es selsclüade Visscher, Dirk Volkertsz.
Kooruhert, Jan Frederik Helmers,
Willem Bilderdijk, Cornelis Loots; de
wijsgeeren Spinoza en professor e m p e r ; de
geschiedschrijver Jan Wagenaar, de taalkundi-
gen Ten Kate, Huydecoper en Weiland.
De spoorweg, waarop wij nu zgn , de Hollandsche
spoorweg genoemd , leidt van Amsterdam over Haar-
lem , Leiden, 's Gravenliage , Delft en Schiedam naar
Rotterdam. Wij' gaan nu slechts tot Haarlem, dat
twee en een half uur van Amsterdam ligt. Langs
dezen spoorweg is de zoogenaamde Electro-magneti-
sche Telegraaf, tusschen Amsterdam en Rotterdam ,
waarinede men eene tijding van de eene plaats naar
de andere in eenige seconden kan overbrengen. Uw
onderwijzer zal u hiervan wel iets meer zeggen.
Doch wij hebben waarlijk geen' tijd, om over al
dat merkwaardige te spreken: in een half uur is ons
reisje afgelegd; ziet, daar rijden wij de hoofdstad
van Noord-Holland binnen , welker bevolking 26000
zielen bedraagt.
Van het fraaije stationsgebouw van den spoorweg
wandelen wij ten eerste naar de Groote markt, waar
gij de Groote kerk zieteen uitgestrekt en trotsch
gebouw , met een' hoogen toren. Het orgel in deze
kerk is een der beroemdste van geheel Europa , zoo
in grootte en schoonheid als welluidendheid. Behalve
eenige andere gedenkteekenen is hier ook nog een
voor den dichter Willem Bilderdijk.
Op de zelfde Groote markt ziet gij ook het oude ,
deftige Stadhuis, dat voormaals het paleis was van
de graven van Holland, Bij de kerk staat hel stand-
beeld 1) van Laurens Jansz. Koster, die om-
streeks 1423 hier de nuttige boekdrukkunst uit-
} Wat is een sUinlhecld'/