Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wij gaan nu den jimjteMangs , en komen zoo
aan de fraaije Hoogesluis, de steenen brug over den
Amstel, die bijna 190 Nederlandscbe ellen lang en
20 el breed is, van waar wij naar binnen en naar bui-
ten een heerlijk gezigt hebben over d.e hier vrij breede
rivier. Daar ginds, buiten de Weesperpoort, ziet gij het
schoon en ruim gelegen Stationsgebouw van den Rijn-
spoorweg. Tevoren hebben wij gelegenheid gehad, de
beroemde verzameling of het Rijks-museum van Schil-
derijen op het schoone Trippenhuis te beschouwen.
Nu vergeten wij vooral niet, den welvoorzienen plan-
tentuin, en de heerlijk ingerigte diergaarde of verza-
meling van een menigte van vreemde, levende en
opgezette dieren te bezigtigen. Hier zijn wij juist in de
vrolijke Plantagie, in de nabijheid van de sierlijke
Muiderpoort, van waar wij langs de wallen of schansen
wandelen naar de nieuw en fraai gebouwde Willems-
p'oort, en daar buiten naar het Stationsgebouw van den
Hollandschen spoorweg. Daar nemen wij maar aanstonds
plaats op den spoorwagen dio naar Haarlem rijdt.
Terwijl wij hier zitten, kan ik u mededeelen, dat
in Amsterdam gevestigd is het Koninklijk-Nederlandsch
Instituut van Wetenschappen , Letterkunde en Schoone
Kunsten, en het hoofdbestuur van de Maatschr.ppij
Tot Nut van 't Algemeen, welke reeds sedert
lang door het geheele land verspreid is, en tegen-
woordig meer dan 14000 leden telt: als ook dat iu
1731 hier de Maatschappij Tot Redding van Dren-
kelingen werd opgerigt.
Ook noem ik, u de volgende beroemde personen
op , welke allen te Amsterdam geboren zijn : de Zee-
helden Jaco b Simonsz; de Rijk, Jacob van
Heemskerk en van Speyk; de zeereizigers
Jacob Cornelisz. van Neck en Jacob Ie
Maire; 'de dichter en geschiedschrijver Piet er
Cornelisz, Hooft, de dichters Roemer Vis-
scber met zijne beide dochters Anna en Maria