Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vooral gaan «ij ook. naar do Landswerf, waar
do grootste schepen kunnen gebouwd worden ; naar
het Rijks-Zeemagazijn, waarin allerlei zaken voor
het bouwen en in orde brengen van schepen be-
waard worden ; naar de beide buitendokken of vei-
lige ligplaatsen voor schepen , met het Rijksdok en
belangrijke sluizen 1), in het IJ , en het binnen- of
Entrepót-dok, eene geheele stad van pakhuizen of ma-
gazijnen voor koopwaren uit allerlei landen , waarmede
zelfs de grootste schepen hier de grachten invaren.
Langs den Buitenkant en de verdere dijken aan het
gaande, hebben wij over dit ruime water , somtijds vol
schepen , een zeer fraai gezigt, zelfs tot Zaandam toe.
Op deze wandeling hebt gij ook moeten opmerken
verscheidene weeshulzen , gestichten voor oude man-
nen en vrouwen, voorarmen, twee gasthuizen, spijs-
inrigtingen voor behoeftigen enz.; vele armenscholen ,
verscheidene bewaarscholen , het nieuwgebouwde cel-
lulaire gevangenhuis, waar de veroordeelden allen af-
zonderlijk kunnen gepiaats worden; de schoone en
groote kazerne Oranje-Nassau, door L odewijk
Napoleon gesticht, en naar hem vroeger Lodewijks-
Kazerne genaamd, waarin 3000 soldaten gelegerd
kunnen worden ; alsmede eene menigte fraaije huizen,
winkels en dergelijke.
Ook zijn hier zeer vele fabrieken en trafieken ,
waarvan verscheidene door stoom werken ; er is eene
groote ijzergieterij en eene belangrijke fabriek van
stoombooten en ijzeren machines , ankersmederijen ,
scheepstimmerwerven , lijnbanen, leêrlooijerijen, zeej^
ziéderijen , vele suikerrafinaderijen, eene glasblazerij,
lettergieterijen, vele en ook groote boekdrukkerijen,
drie gazfabrieken , die des avonds de geheele stad van
licht vóórzien 2), on velerlei andere.
1) Zegt mi) nog eens wat Kluizen zgn.
2) Weot gij ivsl, hoa Men dil krijgt'? Ma.M-wal Is e'gonIij!i ^.t; ?