Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page

gemaakte predikstoel en het schoone en welluidende,
orgel kunnen ons lang bezig houden.
Ook in de Oude of Nikolaas-kerk is een heerlijk
orgel, als ook de graftombes van de zeehelden
Abraham van der Hulst, Isaac Zweers, de
Haan, van der Zaan, en grafteekens voor den
dapperen vlootvoogt Jacobvan Heemskerk 1)
en verscheidene anderen. Behalve deze twee zijn er nog
46 kerken van onderscheidene christelijke gemeent^q,
eenige met hooge torens, waaronder de Westertorijn
de grootste is, en 2 Synagogen of Joden-kerken.
Op het zelfde plein, bij het paleis en de Nieuwe
kerk , ziet gij ook de ruime, nieuwgebouwde beurs,
een gebouw, waar de kooplieden dagelijks te zamen
komen' om handel te drijven.
Bij het doorwandelen van deze groote stad ont-
moeten wij nog^ eene menigte merkwaardige gebou-
wen , waarvan ik u de voornaamste kortelijk zal
optellen.
Wij hebben dan nog te bezoeken elk op zijne
beurt, al naar onze weg ons leidt: het Paleis van
Justitie , waar de regters vergaderen 2); het Stad-
huis; het .^t/ienaeum of de üocriuchtige School, waar
jonge lieden in verscheidene geleerde vakken worden
opgeleid; het Gymnasium , waar voornamelijk onder-
wijs wordt gegeven in latijn, grieksch en andere
talen ; de Koninklijke Akademie voor Beeldende kun-
sten , eene school voor teekenaars, graveurs, schil-
ders , beeldhouwers en bouwkundigen; de nieuw-
opgerigte School voor Koophandel en Nijverheid; de
Kweekschool voor de Zeevaart; het Blinden-Insti-
tuut, waar de ongelukkige blinde kinderen in alles
onderwezen worden wat gij leert.
I) Weet gij üok iets van dien beroemJcn man te vcrlellen ?
Regters, wat zijn da-t voor mensclien ?