Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dezu zelfde stad/-die nu door de geheule wereld
bekend en beroemd is, was voor zeshonderd jaren
een gering viSschersbuurtjewaarbij- eeu kasteel of
groot sterk huis van de beeren van Amstel stond.
Van fijd tot tijd begonnen de inwoners handel te
doen: dit num toe, er kwamen gedurig meer men-
schen bij, en langzamerhand werd het plaatsje groo-
ter, liet buurtje een dorpje, en het dorpje eene stad 1).
In 1002 was de handel reeds zoo groot, dat toen
te Amsterdam de Oost-Indische .Maatschappij werd
opgerigt, welke eene' menigte schepen naar d-; Oost-
Indiën zond, om daar goederen te verkoopen of te
ruilen , en die hier en elders weêr te verkoopen.
1635 voltooid
bouv/meester
of a-fge-
Jacob
Hier, op den Dam^ dit schoone, ruime plein, ziet
gij het koninklijk paleis, een allerprachtigst en zeer
beroemd gebouw. Tot het jaar 1808 wus dit het
stadhuis, waartoe men later een ander heeft ingerigt.
Het staat op 13659 palen, die in den grond zijn
geslagen of geheid , en is in
maakt door den beroemden
vanCampen.
Naast hqt paleis ziet gij de Nieuwe' of Catharina-
kerk , waar de grootste Nederlandsche Zeeheld , M i-
chiel Adriaansz. de Ruy ter begraven is , ter-
wijl er een uitmuntend praalgraf 2) voor hem is
opgerigt. Verder zien wij daar de grafgestichten van
Jan van Galen," van Jan Ga rel Josephus
van Speyk, en de gedenkteekens van den dichter
Joost van den Vond'el, die te-^^^msïer^/am opge-
voed is en gewoond heeft, van den admiraal Jan
Hendrik van Kinsbergen enz. De kunstig
1) Wal nioel er aan een d'.?rp gctlaan vvorJen, pm er eene cigcyi-
lijke »lad % au Ie maken?
^ 11, Will is pralen'' Wat /.oii nu.^vcl ren ptaafgraf ïij» ?