Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Do voortbrengselen van ons land heb ik u hier-
mede gedeeltelijk reeds opgenoemd. Ik moet er nog
bijvoegen: vele soorte-a van boomen, hout, bloemen,
biezen, riet enz.; schoone paarden , varkens, konij-
nen, hazen, velerlei tam en wild gevogelte, bijen,
zijdewormen enz.; verder eenige steenkolen en ijzer,
bouwsteen, keisteenen enz.
NOORD-HOLLAND.
Welnu, kinderen! zijt gij reisvaardig? Dat wil nu
niet zeggen: hebt gij uwe reiskleederen aan en uw
goedje gepakt; maar: zijt gij regt oplettend , en hebt
gij het kaartje bij de hand? — Wij beginnen met
Noord-Holland, omdat in die provincie de hoofd-
stad of voornaamste stad van ons land ligt. Die zul-
len wij eerst bezoeken, en dan gaan wij naar de
hoofdstad van de provincie. En verder zullen wij
van elke provincie eerst de hoofdplaats bezien.
Komaan ! verbeeldt u dan maar, in eens met mij
te Amsterdatn te zijn. Dit is, zoo als ik u zeide ,
de hoofdstad van het koningrijk der Nederlanden.
Dat wijde water, ten noorden van de stad, waar
zoovele schepen liggen of varen en zoovele stoom-
booten overgaan, heet het IJ, terwijl het riviertje
de Amstel door de stad, loopt, en hier door sluizen
afgedamd is 1). Amsterdam is de grootste stad van
ons land en behoort onder de grootste van Europa
of van het werelddeel, waarin ons land ligt. In deze
stad wonen tegenwoordig omstreeks 222,000 men-
schen. Zeer vele van die menschen drijven grooten
koophandel met allerlei volken, waardoor Amsterdam
dan ook eene voorname koopstad is.
1) Wcot gij jjog wit ilat wil, af^rdaml?