Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
en vaarten, als door ontelbare grootere en kleinere
■wegen, spoor-, straat-, schelp-, grind-, klei-, en zand-
■wegen met elkander' gemeenschap' hebben en onder
elkander handel drijven.
Ik heTj u vroeger gezegd, dat vele inwoners van
. ons land kooplieden zijn ; vele andere zijn landbouwers.
1) en bezorgen ons tarwe, rogge, haver, gerst, boek-
weit, vlas, hennip, meekrap, koolzaad, aardappelen,
moesgroenten, peul- en boomvruchten, hooi, als ook
tabak enz. Door de veeteelt, of het verzorgen en
houden van koeijen. schapen enz , en door de mel-
kerij, het boter- en kaasmaken, yinden ook vele dui-
zenden hun bestaan. Anderen maken turf van het
veen, eene soort van aarde, die men uit den grond
haalt, en worden daarom veenlieden genoemd. Het
visschen op zee en op de rivieren geeft ook aan me-
nigeen het onderhoud. Hierdoor hebben -wij den ge-
zonden haring, den kabeljaauw, den schelvisch, den
zalm, den elft, de paling, den snoek, den baars enz.
Men heeft in ons land ook vele fabrikanten en tra-
fikanten 2), die met hunne knechts velerlei dingen
maken of bewerken. Allerlei ambachtslieden 3) treft
men overal aan, die ons huizen, kleedingstukken,
huisraad en zooveel anders maken. Doordien er in
ons land zoo vele dijken, wegen, vaarten en kana-
len zijn , die gedurig onderhouden moeten worden ,
zoo zijn er ook eene menigte menschen , die dat alles
kunnen aanleggen, en die gewoonlijk dijkwerkers ,
gravers enz. genoemd worden. Voorts zijn er zeer
vele geleerden 4), onderwijzers in allerlei vakken,
bouwkundigen , schilders , graveurs enz.
1) Wat i;jn latidbeuifers?
2) Fabrielen Tra fielen , wmt gij «cl, wat vöor ollJerscliciii
il:iartU93clien is ?
lir AmhachUliedcn , wal zijn iTat ?
4) gi) wel geleerden zt;Uj?
J