Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
len wij paariJen , trekschuit, stoomboot, spoorwagen,
of onze eigon beeiien te baat nemen. — Welnu, maakt
u dan maar gereed: de reis zal weldra, aanvangen.
NEDERLAND m het ALGEMEEN.
Eer wij nu op reis gaan, mijne kinderen ! zal ik
u eerst iets zeggen van ons land in het algemeen ,
of van het geheele land ; en dit moet gij dan ook ,
waar het te pas komt, op het kaartje nagaan.
De grootte van ons land is ruim 3,300000 bun-
ders 1), en het heeft omstreeks 3,053000 inwoners. Het
is een zeer klein land in vergelijking met vele andere
landen ; het is b. v. zeventien raaien kleiner dan
Frankrijk , honderdzestig malen kleiner dan Rusland.
Maar al is ons land klein, het is daarom juist zoo
onbeduidend niet. Het is bijzonder sterk bevolkt,
en er zijn eene groote menigte belangrijke steden ,
vlekken en dorpen in. Vele van de inwoners , vooral
die digt bij de zee wonen , zijn kooplieden 2) , die
door de geheele wereld handel drijven ; en door dien
koophandel komen wij gedurig in aanraking met an-
dere, grootere rijken. Vele volken handelen zeer
gaarne met onze kooplieden.
Voor omstreeks honderdvijftig jaren was deze
koophandel veel belangrijker, en ons land was daar-
1) Wift van u weet hue groot eou bunder is 7
2) voor menaclioii lijn loopliedenf